Bảo mật wordpress với iThemes security pro 4.7.3

  • iThemes Security(phiên bản pro) là 1 trong số ít plugin bảo mật website wordpress tốt nhất thế giới , với hơn 25% số lượng website wordpress sử dụng plugin này .

Các chức năng chính của iThemes Security Pro :

WordPress Brute Force Protection :

Giới hạn số lần đăng nhập thất bại(login fail) được phép cho mỗi người dùng .

File Change Dectection(phát hiện thay đổi tập tin) :

Nếu ai đó quản lý để truy cập trang web của bạn, họ có thể sẽ thêm, xóa hoặc thay đổi tệp. Nhận thông báo qua email cho thấy bất kỳ thay đổi tệp gần đây để bạn biết nếu bạn đã bị hack.

404 Detection(phat hiện lỗi 404) :

Nếu một bot đang quét trang web của bạn để tìm lỗ hổng, nó sẽ tạo ra rất nhiều lỗi 404. iTheme Security sẽ khóa IP đó sau giới hạn bạn đặt (20 lỗi trong 5 phút theo mặc định).

Strong Password Enforcement(đặt mật khẩu mạnh) :

Đặt mức độ người dùng trên trang web của bạn (quản trị viên, biên tập viên, người dùng, v.v.) cần phải có mật khẩu mạnh. Thực thi mật khẩu mạnh là một trong những cách tốt nhất để khóa WordPress.

Lock Out Bad Users(khóa người dùng xấu) :

Giữ người dùng xấu tránh xa trang web của bạn nếu họ có quá nhiều lần đăng nhập thất bại, nếu họ tạo ra quá nhiều lỗi 404 hoặc nếu họ nằm trong danh sách đen .

Away Mode :

Không thực hiện thay đổi cho trang web của bạn 24 giờ một ngày? Đóng băng WordPress bằng cách làm cho bảng điều khiển WordPress không thể truy cập trong giờ cụ thể để không ai khác có thể lẻn vào và cố gắng thực hiện thay đổi.

Hide Login & Admin ( ẩn đăng nhập và quản trị viên) :

Thay đổi URL mặc định của khu vực đăng nhập WordPress của bạn để kẻ tấn công không biết tìm ở đâu. Tính năng này cũng rất tuyệt để giúp khách hàng nhớ liên kết đăng nhập của họ.

Database Backups(sao lưu cơ sở dữ liệu) :

Lên lịch sao lưu cơ sở dữ liệu và gửi email cho bạn . Tạo bản sao lưu hoàn chỉnh và gửi chúng đến các điểm lưu trữ ngoài trang web.

Email Notifications :

Nhận thông báo qua email khi ai đó bị khóa sau quá nhiều lần đăng nhập thất bại hoặc khi một tệp trên trang web của bạn bị thay đổi.

Link download : iThemes Security Pro 4.7.3

>>xem thêm : Tăng tốc website wordpress với WP Rocket 2.11.4

Leave a Reply

error: Content is protected !!